Privacy verklaring

Privacy verklaring

Wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om de personen van wie de persoonsgegevens verwerkt daarover te informeren.

Fanfare Us Ideael – Nieuw leven, gevestigd in Echten (Fr.), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
https://www.uinl.nl / secretaris@uinl.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fanfare Us Ideael – Nieuw leven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Eventueel behaalde muziekdiploma’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@uinl.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Fanfare Us Ideael – Nieuw leven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming 
Fanfare Us Ideael – Nieuw leven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fanfare Us Ideael – Nieuw leven) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Fanfare Us Ideael – Nieuw leven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren het volgende bewaartermijn: maximaal 7 jaar.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.
U kunt cookies uitschakelen en verwijderen via de browserinstellingen. In de help-functie van uw browser kunt u vinden hoe u dit moet doen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteitpersoonsgegevens is hier meer informatie over te verkrijgen.

Laatste update 01 september 2023