Ook wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om de personen van wie wij de persoonsgegevens verwerkt daarover te informeren. Onze privacy verklaring staat hier:

Privacyverklaring